Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Коалиция АБВ – Движение 21

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Ана Андреева Стойчева8-1-НС/22.03.2017
Елена Илиева Йорданова8-2-НС/22.03.2017
Атанас Ангелов Чачев8-3-НС/22.03.2017
Николай Георгиев Костадинов8-4-НС/22.03.2017
Александър Борисов Кръстев8-5-НС/22.03.2017
Илияна Димитрова Ковачева8-6-НС/22.03.2017
Костадин Христов Минцев8-7-НС/22.03.2017
Георги Матеев Станчев8-8-НС/22.03.2017
Милена Росенова Трифонова8-9-НС/22.03.2017
Ангел Богданов Ангелов8-10-НС/22.03.2017
Емилия Янкова Горова8-11-НС/22.03.2017
Деница Георгиева Бързинска8-12-НС/22.03.2017
Георги Георгиев Тосков8-13-НС/22.03.2017
Тодор Атанасов Кантарджиев8-14-НС/22.03.2017
Росица Желева Вангелова8-15-НС/22.03.2017
Нели Янкова Атанасова8-16-НС/22.03.2017
Костадин Ангелов Ангелов8-17-НС/22.03.2017
Вангел Петров Къртичев8-18-НС/22.03.2017
Бахтияр Метин Гази8-19-НС/22.03.2017
Георги Ненчов Сапунаров8-20-НС/22.03.2017
Славчо Атанасов Ангелиев8-21-НС/22.03.2017
Иван Георгиев Сулаков8-22-НС/22.03.2017
Кунка Георгиева Стоянова8-23-НС/22.03.2017
Аврам Раднев Аврамов8-24-НС/22.03.2017
Николай Минчев Енев8-25-НС/22.03.2017
Георги Рангелов Николов8-26-НС/22.03.2017
Събчо Христев Хитрилов8-27-НС/22.03.2017
Илия Георгиев Димитров8-28-НС/22.03.2017
Ненка Ненкова Славчева8-29-НС/22.03.2017
Янко Мъйнов Иванов8-30-НС/22.03.2017
Филип Гроздев Райковски8-31-НС/22.03.2017
Йорданка Василова Видолова8-32-НС/22.03.2017
Кольо Иванов Ненов8-33-НС/22.03.2017
Атанас Георгиев Дошков8-34-НС/22.03.2017
Радослав Атанасов Дошков8-35-НС/22.03.2017
Петър Стефанов Кърчев8-36-НС/22.03.2017
Николина Видева Шикова8-37-НС/22.03.2017
Стоянка Колева Палийска8-38-НС/22.03.2017
Славка Тошкова Вътева8-39-НС/22.03.2017
Мария Вълкова Ненова8-40-НС/22.03.2017
Мария Данчева Стоянова8-41-НС/22.03.2017
Илиян Георгиев Попов8-42-НС/22.03.2017
Тодор Георгиев Петков8-43-НС/22.03.2017
Гавраил Петков Иванов8-44-НС/22.03.2017
Янко Спасов Петков8-45-НС/22.03.2017
Танко Димитров Георгиев8-46-НС/22.03.2017
Теменуга Володина Иванова8-47-НС/22.03.2017
Ганка Танкова Иванова8-48-НС/22.03.2017
Мирослав Делев Делев8-49-НС/22.03.2017
Володя Йорданов Чуков8-50-НС/22.03.2017
Иванка Владимирова Фурнаджиева8-51-НС/22.03.2017
Атанас Христов Патьов8-52-НС/22.03.2017
Мария Атанасова Томова8-53-НС/22.03.2017
Ангелина Александрова Денкова8-54-НС/22.03.2017
Християн Венциславов Йорданов8-55-НС/22.03.2017
Наталия Димитрова Мичева8-56-НС/22.03.2017
Антон Георгиев Антонов8-57-НС/22.03.2017
Атанаска Радева Янкова8-58-НС/22.03.2017
Стояна Димитрова Арчева8-59-НС/22.03.2017
Красимир Ненов Генков8-60-НС/22.03.2017
Велизара Петрова Добрева8-61-НС/22.03.2017
Милена Йорданова Костова8-62-НС/22.03.2017
Елена Димитрова Кавръкова8-63-НС/22.03.2017
Христина Иванова Топалова8-64-НС/22.03.2017
Ростислав Стоилов Копринков8-65-НС/22.03.2017
Величка Костадинова Кутева8-66-НС/22.03.2017
Атанаска Енчева Виткова8-67-НС/22.03.2017
Диана Рангелова Лазарова8-68-НС/22.03.2017
Павлина Атанасова Винклер8-69-НС/22.03.2017
Никола Георгиев Манчев8-70-НС/22.03.2017
Мария Христова Плачкова8-71-НС/22.03.2017
Георги Николов Хаджийски8-72-НС/22.03.2017
Янка Стоилова Йорданова8-73-НС/22.03.2017
Гергана Русенова Лулчева8-74-НС/22.03.2017
Костадинка Миланова Костадинова8-75-НС/22.03.2017
Йордан Стоилов Пондев8-76-НС/22.03.2017
Васил Георгиев Караджов8-77-НС/22.03.2017
Методи Асенов Илиев8-78-НС/22.03.2017
Георги Атансов Гюров8-79-НС/22.03.2017
Милушка Симеонова Гюрова8-80-НС/22.03.2017
Асен Ивов Жилов8-81-НС/22.03.2017
Росица Миткова Шумарова8-82-НС/22.03.2017
Георги Александров Шумаров8-83-НС/22.03.2017
Цветана Василева Иванова8-84-НС/22.03.2017
Михаела Михаелова Манолова8-85-НС/22.03.2017
Станимир Димитров Златков8-86-НС/22.03.2017
Атанас Иванов Иванов8-87-НС/22.03.2017
Бояна Проданова Тодорова8-88-НС/22.03.2017
Николай Генов Тодоров8-89-НС/22.03.2017
Снежана Иванова Пашалиева8-90-НС/22.03.2017
Стойка Василева Йорданова8-91-НС/22.03.2017
Мария Димитрова Стефанова8-92-НС/22.03.2017
Антония Генчева Петкова8-93-НС/22.03.2017
Илия Добрев Томаатанасов8-94-НС/22.03.2017
Габриела Пламенова Томаатанасова8-95-НС/22.03.2017
Таня Славчева Азлалиева8-96-НС/22.03.2017
Теодора Апостолова Чомакова8-97-НС/22.03.2017
Любомир Иванов Друмчийски8-98-НС/22.03.2017
Мария Гелова Бравова8-99-НС/22.03.2017
Иванка Тодорова Кеврева-Пачова8-100-НС/22.03.2017
Лиляна Серафимова Лесова8-101-НС/22.03.2017
Иван Венков Изамски8-102-НС/22.03.2017
Петкана Петрова Терзийска8-103-НС/22.03.2017
Георги Петров Иванчев8-104-НС/22.03.2017
Надежда Йосифова Табакова8-105-НС/22.03.2017
Георги Рангелов Георгиев8-106-НС/22.03.2017
Иванка Францова Шаркова8-107-НС/22.03.2017
Стефка Георгиева Кисьова8-108-НС/22.03.2017
Тошо Иванов Лесов8-109-НС/22.03.2017
Румяна Ночева Чобанова8-110-НС/22.03.2017
Иванка Стефанова Шаркова8-111-НС/22.03.2017
Весела Венциславова Телбийска8-112-НС/22.03.2017
Лилия Янкова Мандраджийска8-113-НС/22.03.2017
Иван Стоянов Манолов8-114-НС/22.03.2017
Танко Аспарухов Марков8-115-НС/22.03.2017
Аспарух Антонов Марков8-116-НС/22.03.2017
Добрин Иванов Апостолов8-117-НС/22.03.2017
Антоанета Гълъбова Стоянова8-118-НС/22.03.2017
Маринчо Георгиев Димитров8-119-НС/22.03.2017
Боряна Стефанова Пашова8-120-НС/22.03.2017
Виолета Андонова Андонова8-121-НС/22.03.2017
Ива Илиева Карагеоргиева8-122-НС/22.03.2017
Магда Павлова Карагеоргиева8-123-НС/22.03.2017
Надежда Костадинова Маламова8-124-НС/22.03.2017
Величка Петрова Шишкова8-125-НС/22.03.2017
Елена Иванова Тошева8-126-НС/22.03.2017
Румен Георгиев Чочов8-127-НС/22.03.2017
Мария Димитрова Колева8-128-НС/22.03.2017
Тодор Иванов Почалеев8-129-НС/22.03.2017
Деми Найденова Ангелова8-130-НС/22.03.2017
Ваня Кирова Стойчева8-131-НС/22.03.2017
Гергана Славчева Портева8-132-НС/22.03.2017
Асен Любенов Тошев8-133-НС/22.03.2017
Пенка Иванова Чапкънова8-134-НС/22.03.2017
Даниела Божидарова Билева8-135-НС/22.03.2017
Вили Спасова Портева8-136-НС/22.03.2017
Величка Атанасова Стойчева8-137-НС/22.03.2017
Васко Костадинов Аргиров8-138-НС/22.03.2017
Петър Костадинов Кадиев8-139-НС/22.03.2017
Магдалена Стоянова Николова8-140-НС/22.03.2017
Иван Димитров Стоилов8-141-НС/22.03.2017
Симеон Петров Петров8-142-НС/22.03.2017
Надежда Тодорова Петкова8-143-НС/22.03.2017
Симион Петров Николов8-144-НС/22.03.2017
Донка Стойчева Борисова8-145-НС/22.03.2017
Никола Неделчев Шопов8-146-НС/22.03.2017
Трифон Кирилов Илиев8-147-НС/22.03.2017
Недялка Николова Атанасова8-148-НС/22.03.2017
Аделаида Николаева Димитрова8-149-НС/22.03.2017
Цветелина Кръстева Илинчева8-150-НС/22.03.2017
Гергана Неделева Тодорова8-151-НС/22.03.2017
Ненка Иванова Богданова8-152-НС/22.03.2017
Петка Стоицова Върбанова8-153-НС/22.03.2017
Зорница Костадинова Паскалева8-154-НС/22.03.2017
Стойна Симеонова Симеонова8-155-НС/22.03.2017
Елена Василева Гъдева8-156-НС/22.03.2017
Марияна Стоянова Влашка8-157-НС/22.03.2017
Теменужка Трифонова Шуманска8-158-НС/22.03.2017
Светла Йорданова Попова8-159-НС/22.03.2017
Стояна Филипова Мусерова8-160-НС/22.03.2017
Димитър Ангелов Манчев8-161-НС/22.03.2017
Илия Геориев Шиндов8-162-НС/22.03.2017
Георги Тодоров Ваклев8-163-НС/22.03.2017
Иван Василев Василев8-164-НС/22.03.2017
Еньо Георгиев Георгиев8-165-НС/22.03.2017
Иван Петров Дойчинов8-166-НС/22.03.2017
Димитър Христов Дойчинов8-167-НС/22.03.2017
Младен Георгиев Трифонов8-168-НС/22.03.2017
Страхил Василев Димитров8-169-НС/22.03.2017
Валентина Атанасова Танчева8-170-НС/22.03.2017
Тодор Атанасов Танев8-171-НС/22.03.2017
Пламен Николаев Добрев8-172-НС/22.03.2017
Мария Илиева Меседжиева8-173-НС/22.03.2017
Ангел Михайлов Тонев8-174-НС/22.03.2017
Любен Димитров Пенков8-175-НС/22.03.2017
Павел Иванов Ваклинов8-176-НС/22.03.2017
Даниел Любенов Димитров8-177-НС/22.03.2017
Рилка Стоянова Генова8-178-НС/22.03.2017
Йордан Петров Бакалов8-179-НС/22.03.2017
Величка Йорданова Михайлова8-180-НС/22.03.2017
Мария Георгиева Хаджиценева8-181-НС/22.03.2017
Желязко Рангелов Атанасов8-182-НС/22.03.2017
Цветан Димитров Тодоров8-183-НС/22.03.2017
Никола Георгиев Чавдаров8-184-НС/22.03.2017
Донка Георгиева Недева8-185-НС/22.03.2017
Здравко Петров Иванов8-186-НС/22.03.2017
Петко Борисов Моллов8-187-НС/22.03.2017
Лило Красимиров Минчев8-188-НС/22.03.2017
Данаил Нейков Нейков8-189-НС/22.03.2017
Надежда Иванова Комитова8-190-НС/22.03.2017
Стефан Димитров Апостолов8-191-НС/22.03.2017
Георги Борисов Събчев8-192-НС/22.03.2017
Рангел Христов Сапунджиков8-193-НС/22.03.2017
Малчо Иванов Кичуков8-194-НС/22.03.2017
Милен Максимов Спасов8-195-НС/22.03.2017
Иван Димитров Петкин8-196-НС/22.03.2017
Янко Николов Николов8-197-НС/22.03.2017
Чавдар Ненков Чакъров8-198-НС/22.03.2017
Йордан Миладинов Васев8-199-НС/22.03.2017
Мария Николова Лечева8-200-НС/22.03.2017
Христо Георгиев Пананов8-201-НС/22.03.2017
Иван Георгиев Банжев8-202-НС/22.03.2017
Иван Руменов Иванов8-203-НС/22.03.2017
Ведат Нурхан Абди8-204-НС/22.03.2017
Неделчо Танчев Неделчев8-205-НС/22.03.2017
Георги Стоянов Захариев8-206-НС/22.03.2017
Николай Валериев Деанов8-207-НС/22.03.2017
Пена Тодорова Котовска8-208-НС/22.03.2017
Елена Иванова Трифонова8-209-НС/22.03.2017
Надежда Николова Чоманова8-210-НС/22.03.2017
Видослава Видолова Видолова8-211-НС/22.03.2017
Петър Димитров Димитров8-212-НС/22.03.2017
Дима Минчева Радойнова8-213-НС/22.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения