Обединение ДОСТ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Айваз Юсеин Айваз№ 3 / 17.03.2017г.
Феим Ведри Сабри№ 4 / 17.03.2017г
Зеки Мехмедов Чолаков№ 5 / 17.03.2017г
Танер Халилов Баджаклиев№ 7 / 17.03.2017г
Галина Ивиева Куцова№ 8 / 17.03.2017г
Беркант Фикрет Ахмед № 9 / 17.03.2017г
Рушен Атанасов Чернев № 11 / 17.03.2017г
Сание Абидин Джошкун № 12 / 17.03.2017г
Октай Айгюн Халил № 13 / 17.03.2017г
Рукие Бюлент Рамадан № 14 / 17.03.2017
Гюлер Садък Онбашъ № 15 / 17.03.2017
Юмер Сали Шакир № 16 / 17.03.2017
Атидже Реджеп Чуш№ 17 / 17.03.2017
Игбал Ахмедов Ахмедов№ 18 / 17.03.2017
Айнур Хасан Юсеин№ 19 / 17.03.2017
Фидаел Мехмедали Юсеин№ 20 / 17.03.2017
Ибрахим Халилов Мехмедов№ 21 / 17.03.2017
Диана Стефанова Сирачева№ 23 / 17.03.2017
Хакиме Мехмедова Хасанова№ 24 / 17.03.2017
Адем Ариф Адем№ 26 / 17.03.2017
Людмила Славчева Калова№ 27 / 17.03.2017
Юри Весков Шишков№ 28 / 17.03.2017
Мартина Атанасова Кисова№ 30 / 17.03.2017
Летвие Бечилова Кисова№ 31 / 17.03.2017
Рамадан Мюмюн Бозалиев№ 33 / 17.03.2017
Мукатес Идриз Карагирен№ 34 / 17.03.2017
Севдаа Байрамова Дикме Мехмедова№ 35 / 17.03.2017
Семаа Байрамова Местан№ 36 / 17.03.2017
Шазие Мюмюнова Халилова№ 37 / 17.03.2017
Севгин Салим Гази№ 38 / 17.03.2017
Али Халил Шабан№ 39 / 17.03.2017
Мюмюн Хали Исмаил№ 40 / 17.03.2017
Халил Мюмюн Исмаил№ 41 / 17.03.2017
Хасибе Мухамед Дурмуш№ 42 / 17.03.2017
Хикмет Фахри Дурмуш№ 43 / 17.03.2017
Ниязи Дургут Топал№ 44 / 17.03.2017
Айтен Сали Топал№ 45 / 17.03.2017
Юмюгюл Халил Исмаил№ 46 / 17.03.2017
Сибел Ниязи Топал - Исмаил№ 47 / 17.03.2017
Джанер Иляз Яхя Чауш№ 48 / 17.03.2017
Байрам Олджай Ходжа№ 50 / 17.03.2017
Зекир Сайдиев Биков№ 51 / 17.03.2017
Байрамали Гюртен Топал№ 52 / 17.03.2017
Дуран Шефкед Халибрям№ 53 / 17.03.2017
Ахмед Али Шакиров№ 54 / 17.03.2017
Неджибе Рахми Мустафа№ 56 / 17.03.2017
Айлин Среброва Тенева№ 57 / 17.03.2017
Емин Мюмюн Исмаил№ 58 / 17.03.2017
Ердинч Алиев Рашидов№ 61 / 17.03.2017
Реджеб Рамадан Реджеб№ 62 / 17.03.2017
Сунай Ниязиев Алиев№ 63 / 17.03.2017
Недялко Ванюхов Костадинов№ 64 / 17.03.2017
Шабан Наим Байрям№ 65 / 17.03.2017
Наим Шабан Байрям№ 66 / 17.03.2017
Дениз Енвер Местан№ 67 / 17.03.2017
Халиме Осман Местан№ 69 / 17.03.2017
Садък Мехмед Хаджисадък№ 70 / 17.03.2017
Невин Хасан Хаджисадък№ 71 / 17.03.2017
Христо Георгиев Балев№ 73/ 17.03.2017
Джейлян Дурсунова Ахмедова№ 74 / 17.03.2017
Стефка Вачкова Иванова№ 76 / 17.03.2017
Александър Пенков Сакалиев№ 77 / 17.03.2017
Сунай Исмаил Исмаил№ 91 / 17.03.2017
Фахри Байрамали Чаръкчъ№ 93 / 17.03.2017
Юсеин Латифов Юмеров№ 94/ 17.03.2017
Есин Зафер Карабекир№ 95 / 17.03.2017
Сунай Сали Топал№ 96 / 17.03.2017
Тюлай Сали Топал№ 97 / 17.03.2017
Айнур Ахмед Ахмед№ 98 / 17.03.2017
Шерифе Салимехмедова Ахмедова№ 99 / 17.03.2017
Дургадън Рамаданова Тахир№ 100 / 17.03.2017
Рашид Ахмед Али№ 101 / 17.03.2017
Дурсун Абдулбаки Коджаали№ 104 / 17.03.2017
Шабан Реджеб Шабан№ 105 / 17.03.2017
Шенол Юсуфов Баджаклиев№ 106/ 17.03.2017
Емине Йълмаз Коджаали№ 107/ 17.03.2017
Расим Мемаил Кенан№ 108/ 17.03.2017
Бекир Юсеинов Кемал№ 109/ 17.03.2017
Садък Осман Онбашъ№ 110/ 17.03.2017
Феим Сеид Ибрямов№ 111/ 17.03.2017
Ахмед Арифов Касапов№ 112/ 17.03.2017
Анастасия Атанасова Търколева№ 113/ 17.03.2017
Калбие Айшева Закирова№ 114/ 17.03.2017
Иван Станчев Митков№ 115/ 17.03.2017
Асен Тошев Джамбазов№ 116/ 17.03.2017
Асан Фарадинов Бозев№ 117/ 17.03.2017
Михаил Атанасов Бозев№ 118/ 17.03.2017
Айджан Ахмедова Ибова№ 119/ 17.03.2017
Рафет Ибраим Ибов№ 120/ 17.03.2017
Бисер Марков Аршинов№ 121/ 17.03.2017
Доан Раим Бобев№ 123/ 17.03.2017
Йордан Костадинов Бозев№ 124/ 17.03.2017
Еляйдин Юриев Караджов№ 125/ 17.03.2017
Юри Асенов Караджов№ 126/ 17.03.2017
Стефан Миленов Иванов№ 128 / 17.03.2017
Ерджан Неятов Тасимов№ 129 / 17.03.2017
Лалка Ангелова Христова№ 131 / 17.03.2017
Асен Атанасов Бозев№ 132/ 17.03.2017
Димитър Ахмедов Йотинов№ 133/ 17.03.2017
Таня Албенова Зебекова№ 134/ 17.03.2017
Назифе Шабан Махмуд№ 135/ 17.03.2017
Асан Шефкедов Бобев№ 136/ 17.03.2017
Асан Ахмедов Караахмедов№ 137/ 17.03.2017
Раим Асанов Бобев№ 138/ 17.03.2017
Ахмед Мехмед Дели№ 139/ 17.03.2017
Аско Кязим Бозев№ 140/ 17.03.2017
Хайрие Айнур Сар№ 142/ 17.03.2017
Бирсен Исметова Реджебова№ 143/ 17.03.2017
Валентина Атанасова Петрова№ 144/ 17.03.2017
Мариана Христова Павлова№ 145/ 17.03.2017
Самир Митат Коджамустафов№ 146/ 17.03.2017
Венета Асенова Бойкова№ 153/ 17.03.2017
Айредин Рамаданов Шакиров№ 163/ 17.03.2017
Орхан Сабри Закиров№ 164/ 17.03.2017
Юсеин Сабри Закиров№ 165/ 17.03.2017
Анка Илиева Рангелова№ 167/ 17.03.2017
Генджибай Акиф Шакиров№ 168/ 17.03.2017
Сафет Асенов Янков№ 170/ 17.03.2017
Дурсун Ахмед Чакър№ 171/ 17.03.2017
Вадет Реджеб Кърмаджъ№ 172/ 17.03.2017
Сюлейман Сюлейманов Фейзи№ 173/ 17.03.2017
Назъм Реджеб Аптиш№ 174/ 17.03.2017
Асан Мустафа Тотошев№ 175/ 17.03.2017
Рамадан Вадет Юсеинов№ 176/ 17.03.2017
Вадет Рамаданов Юсеинов№ 177/ 17.03.2017
Селвер Ибрям Мустафа№ 180/ 17.03.2017
Асан Ибров Асанов№ 181/ 17.03.2017
Самет Асанов Абдиев№ 182/ 17.03.2017
Хайрие Хасанова Забунова№ 183/ 17.03.2017
Аяти Нихад Адживели№ 184/ 17.03.2017
Зюлтен Асанова Шабанова№ 185/ 17.03.2017
Хасан Рамаданов Дуршев№ 186/ 17.03.2017
Хафизе Халил Халил№ 187/ 17.03.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения