ВОЛЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Гергана Петрова Донева17-01 /20.03.17
Светослав Николаев Кацарски17-02/20.03.17
Веселин Георгиев Корбетов17-03/20.03.17
Николета Василева Донева17-04/20.03.17
Костадин Николов Терзийски17-05/20.03.17
Милка Стефанова Йочева17-06/20.03.17
Пенка Николова Бараболова17-07/20.03.17
Атанас Ангелов Стамболиев17-08/20.03.17
Александър Митков Емилов17-09/20.03.17
Виолета Любенова Попова17-10/20.03.17
Йорданка Георгиева Лозанова17-11/20.03.17
Васка Василева Петкова17-12/20.03.17
Валентина Анастасова Карачолева-Запрянова17-13/20.03.17
Елеонора Георгиева Авкова17-14/20.03.17
Георги Димитров Запрянов17-15/20.03.17
Весела Георгиева Запрянова17-16/20.03.17
Антоний Владимиров Калев17-17/20.03.17
Димитър Георгиев Петров17-18/20.03.17
Цветанка Дженкова Дженкова17-19/20.03.17
Ваня Филипова Гитева17-20/20.03.17
Ангел Александров Думбалаков17-21/20.03.17
Марияна Андонова Думбалакова17-22/20.03.17
Весела Ангелова Ковачева17-23/20.03.17
Мария Стоянова Дъгова17-24/20.03.17
Мария Димитрова Велкова17-25/20.03.17
Димитър Томов Гунов17-26/20.03.17
Даниел Георгиев Николов17-27/20.03.17
Йордан Красимиров Димитров17-28/20.03.17
Славчо Иванов Попов17-29/20.03.17
Димитър Иванов Каев17-30/20.03.17
Мая Благоева Попова17-31/20.03.17
Невена Цветкова Пожарлиева17-32/20.03.17
Георги Николаев Иванов17-34/20.03.17
Костадин Георгиев Тачков17-35/20.03.17
Атанаска Димитрова Василева17-36/20.03.17
Марияна Георгиева Тачкова17-37/20.03.17
Иванка Йорданова Атанасова17-38/20.03.17
Ана Андреева Кишкилова17-39/20.03.17
Андреана Димитрова Кишкилова17-40/20.03.17
Станка Атанасова Колева17-41/20.03.17
Димитър Костадинов Иванов17-42/20.03.17
Анна Георгиева Ставрева17-43/20.03.17
Стефанка Минчева Маджирова17-44/20.03.17
Иванка Атанасова Кунова17-45/20.03.17
Илия Йорданов Начев17-46/20.03.17
Калинка Иванова Начева17-47/20.03.17
Христо Иванов Иванов17-48/20.03.17
Калоян Антонов Тодоров17-49/20.03.17
Димитър Войнов Парталски17-50/20.03.17
Динка Иванова Иванова17-51/20.03.17
Галя Желязкова Минкова17-52/20.03.17
Веса Минчева Хаджиева17-53/20.03.17
Никола Христев Попов17-54/20.03.17
Красимир Ламбрев Колев17-55/20.03.17
Стефан Николаев Георгиев17-56/20.03.17
Димитринка Йорданова Янкова17-57/20.03.17
Атанас Николов Атанасов17-58/20.03.17
Гюлджан Мюмюн-Мехмед17-59/20.03.17
Гьокчен Реджепова Алиева17-60/20.03.17
Невин Рамаданова Мухтарова17-61/20.03.17
Николина Йорданова Георгиева17-62/20.03.17
Русин Радоев Гърбев17-63/20.03.17
Бисер Росенов Христев17-64/20.03.17
Иван Георгиев Поповски17-65/20.03.17
Митко Маринов Гурдев17-66/20.03.17
Недялка Александрова Николова17-67/20.03.17
Василка Найденова Николова17-68/20.03.17
Айсел Азис Дикмемехмед17-69/20.03.17
Атанас Илиев Павлов17-70/20.03.17
Нели Цветанова Николова17-71/20.03.17
Теменужка Манолова Ангелова17-72/20.03.17
Васка Николова Ботевска17-73/20.03.17
Диана Петрова Георгиева17-74/20.03.17
Петко Стойнов Манов17-75/20.03.17
Илия Дойков Николов17-76/20.03.17
Мария Асенова Ташева - Мазнева17-77/20.03.17
Минка Петрова Ташева17-78/20.03.17
Камен Янков Грошев17-79/20.03.17
Васил Янев Кулов17-80/20.03.17
Яни Василев Кулов17-81/20.03.17
Стефка Николова Христева17-82/20.03.17
Мария Стефанова Пиронкова17-83/20.03.17
Кольо Вичев Мазнев17-85/20.03.17
Лъчезар Стойнов Стойнов17-86/20.03.17
Васко Костадинов Русенов17-87/20.03.17
Екатерина Николаева Стоименова17-88/20.03.17
Здравка Йорданова Стоименова17-89/20.03.17
Гюрга Стойлова Божикова17-90/20.03.17
Калин Димитров Михайлов17-91/20.03.17
Любомир Василев Кацаров17-92/20.03.17
Катя Стайкова Чолакова17-93/20.03.17
Динко Ангелов Ангелов17-94/20.03.17
Елена Захариева Ангелова17-95/20.03.17
Тоска Желязкова Паунова17-96/20.03.17
Блага Динкова Панева17-97/20.03.17
Станка Колева Бялкова17-98/20.03.17
Йовчо Михайлов Леков17-99/20.03.17
Иван Георгиев Мущанов17-100/20.03.17
Георги Христов Мущанов17-101/20.03.17
Ангел Славов Ханев17-102/20.03.17
Найден Сивенов Найденов17-103/20.03.17
Милена Илиева Борисова17-104/20.03.17
Здравко Асенов Борисов17-105/20.03.17
Иван Петров Иванов17-106/20.03.17
Минка Георгиева Минчева17-107/20.03.17
Георги Колев Димитров17-108/20.03.17
Стефан Йозов Иванчев17-109/20.03.17
Венета Иванова Иванчева17-110/20.03.17
Мариела Стефанова Иванчева17-111/20.03.17
Йосиф Стефанов Иванчев17-112/20.03.17
Юлия Ченкова Кюлова17-113/20.03.17
Михаела Младенова Кьолова17-114/20.03.17
Иван Венков Кьолов17-115/20.03.17
Денка Генова Никова17-116/20.03.17
Яница Валентинова Парашкевова17-117/20.03.17
Миглена Петрова Рабаджийска17-118/20.03.17
Надежда Йозова Рабаджийска17-119/20.03.17
Лиляна Петрова Годжелова17-120/20.03.17
Надка Дончева Атанасова17-121/20.03.17
Иван Йосифов Карабаджев17-122/20.03.17
Ангел Янков Ангелов17-123/20.03.17
Марина Христова Родова17-124/20.03.17
Надка Божилова Вълкова17-125/20.03.17
Филчо Красимиров Бачков17-126/20.03.17
Любомир Маринов Бачков17-127/20.03.17
Меджит Енверов Мерков17-128/20.03.17
Мария Рангелова Славчева17-129/20.03.17
Атанаска Георгиева Георгиева17-130/20.03.17
Делка Стефанова Василева17-131/20.03.17
Валентина Костадинова Трендафилова17-132/20.03.17
Мариана Георгиева Найденова17-133/20.03.17
Даниела Найденова Найденова17-134/20.03.17
Никола Велков Меретев17-135/20.03.17
Ангел Александров Кенлешев17-136/20.03.17
Анелия Нейкова Лапкова17-137/20.03.17
Георги Йорданов Хубенов17-138/20.03.17
Таня Стоянова Аксимова17-139/20.03.17
Димитрия Видолова Червенкова17-140/20.03.17
Тодор Лилов Врачев17-141/20.03.17
Петко Танов Джински17-142/20.03.17
Наталия Петрова Попова17-143/20.03.17
Минчо Петров Попов17-144/20.03.17
Павел Николов Попов17-145/20.03.17
Янка Славчевска Попова17-146/20.03.17
Людмила Станчева Аксимова17-147/20.03.17
Илия Костадинов Шопов17-148/20.03.17
Ирена Веселинова Михайлова17-149/20.03.17
Левент Асанов Ристемов17-150/20.03.17
Айсел Ялдъзова Джурова17-151/20.03.17
Асие Ялдъзова Караалиева17-152/20.03.17
Станислава Петрова Георгиева17-153/20.03.17
Красимира Тодорова Тодорова17-155/20.03.17
Катя Илиянова Гълъбова17-156/20.03.17
Здравко Стоянов Метишев17-157/20.03.17
Цонка Лазарова Шакаданова17-158/20.03.17
Димитър Георгиев Шакаданов17-159/20.03.17
Лилия Йорданова Талева17-160/20.03.17
Мария Петкова Чолева17-161/20.03.17
Мария Лазарова Маркова17-162/20.03.17
Йорданка Божилова Стойчева17-163/20.03.17
Митра Тодорова Чолева17-164/20.03.17
Стоянка Атанасова Бундова17-165/20.03.17
Георги Павлов Ганчев17-166/20.03.17
Николай Стефанов Крачунов17-167/20.03.17
Весел Ангелов Благоев17-168/20.03.17
Димитър Николов Гунчев17-169/20.03.17
Айше Юксел Мюмюн17-170/20.03.17
Лилия Василева Арнаудова17-171/20.03.17
Николай Димитров Търев17-172/20.03.17
Невена Мариус Живодарова17-173/20.03.17
Кольо павлов Георгиев17-174/20.03.17
Никола Лазаров Вачев17-175/20.03.17
Даниела Николова Вачева17-176/20.03.17
Васил Киров Копчев17-177/20.03.17
Димитър Георгиев Николов17-178/20.03.17
Елена Стефанова Примова17-179/20.03.17
Стоянка Иванова Зайкова17-180/20.03.17
Недялка Георгиева Попова17-181/20.03.17
Димитър Петков Попов17-182/20.03.17
Илиана Иванова Месаджиева17-183/20.03.17
Рангел Панов Панов17-184/20.03.17
Пламен Георгиев Петров17-185/20.03.17
Милка Христова Гадева17-186/20.03.17
Вили Георгиева Лазарова17-187/20.03.17
Елеонора Аведис Манукян17-188/20.03.17
Елена Димитрова Дамянова17-189/20.03.17
Рангел Здравков Георгиев17-190/20.03.17
Станко Христев Киряков17-191/20.03.17
Димитър Георгиев Папазов17-192/20.03.17
Георги Иванов Чорбов17-193/20.03.17
Даринка Илиева Такева17-194/20.03.17
Стефан Крумов Младенов17-195/20.03.17
Цветомир Георгиев Цветков17-196/20.03.17
Виктор Георгиев Неделчев17-197/20.03.17
Янка Ненова Азова17-198/20.03.17
Христо Димитров Тонков17-200/20.03.17
Елена Павлова Георгиева17-201/20.03.17
Георги Стойков Вълков17-202/20.03.17
Цветана Ангелова Вълкова17-203/20.03.17
Тинка Илиева Василева17-204 / 21.03.2017
Тодорка Димитрова Тодева17-205 / 21.03.2017
Георги Асенов Карабалтов17-206 / 21.03.2017
Тодор Вичев Мазнев17-207 / 21.03.2017
Атанас Тодоров Тодоров17-208 / 21.03.2017
Таня Костадинова Димитрова17-209 / 21.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения