Коалиция АБВ – Движение 21

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Стефка Асенова Ангелова01/22.03.2017
Райна Василева Беждремова03/22.03.2017
Спас Антонов Попчев04/22.03.2017
Георги Николаев Тименов05/22.03.2017
Костадин Красимиров Лефтеров06/22.03.2017
Иван Петров Петров07/22.03.2017
Сами Метин Гази08/22.03.2017
Живко Георгиев Милев09/22.03.2017
Мариян Саркис Степанян10/22.03.2017
Костадин Николов Топуров11/22.03.2017
Нели Миткова Стоянова12/22.03.2017
Веселин Славчев Янков13/22.03.2017
Стефан Томов Авранитов14/22.03.2017
Теодора Тодорова Стоенчева15/22.03.2017
Тодор Димитров Манафов16/22.03.2017
Димитър Тодоров Манафов17/22.03.2017
Айшен Айданова Алиева19/22.03.2017
Нарин Реджепова Чотрова20/22.03.2017
Кристалина Кирилова Шопова21/22.03.2017
Георги Янков Чешмеджиев22/22.03.2017
Деян Рангелов Саров23/22.03.2017
Христина Димитрова Атанасова24/22.03.2017
Соня Атанасова Петрова25/22.03.2017
Златко Иванов Желязков26/22.03.2017
Надя Дамянова Фотева27/22.03.2017
Теодора Николова Иванова28/22.03.2017
Данаил Харалампиев Данаилов29/22.03.2017
Атанас Христозов Тинков30/22.03.2017
Здравка Янакиева Костадинова31/22.03.2017
Атанас Тодоров Костадинов32/22.03.2017
Рангел Спасов Портев34/22.03.2017
Любомир Димитров Гатев35/22.03.2017
Александър Йорданов Байрев36/22.03.2017
Наталия Стоянова Бухалова37/22.03.2017
Ренгинар Рамаданова Мустафова38/22.03.2017
Димитър Василев Димитров39/22.03.2017
Тошо Костов Костов40/22.03.2017
Димитър Георгиев Янев41/22.03.2017
Елена Георгиева Георгиева43/22.03.2017
Ангел Василев Велев44/22.03.2017
Васил Архангелов Александров45/22.03.2017
Атанас Стефанов Динков46/22.03.2017
Станимир Недялков Диев48/22.03.2017
Севдалина Венелинова Юрукова49/22.03.2017
Севдалина Валентинова Чолакова50/22.03.2017
Кристиян Стефанов Шапков51/22.03.2017
Милена Христова Тонева52/22.03.2017
Светла Панова Гаджева53/22.03.2017
Катерина Иванова Грозданова54/22.03.2017
Георги Илиев Гайдаров55/22.03.2017
Мари Филипова Гайдарова56/22.03.2017
Петранка Илиева Томова57/22.03.2017
Дияна Стойкова Стойчева58/22.03.2017
Станислав Здравков Камжалов59/22.03.2017
Лилиян Добринова Апостолова60/22.03.2017
Мария Василева Димитрова61/22.03.2017
Десислава Валентинова Кирова62/22.03.2017
Стоянка Георгиева Илиева64/22.03.2017
Цветанка Тотева Георджева65/22.03.2017
Теодора Атанасова Иванова66/22.03.2017
Федя Руменов Огнянов67/22.03.2017
Йордан Спасов Мишев68/22.03.2017
Запрян Малинов Малинов69/22.03.2017
Богомила Запрянова Добрева70/22.03.2017
Десислава Стоянова Проданова71/22.03.2017
Мария Димитрова Минкова72/22.03.2017
Крамафила Стоичкова Пенкова73/22.03.2017
Атанас Банков Василев74/22.03.2017
Екатерина Орлинова Божкова75/22.03.2017
Диян Димитров Инджов76/22.03.2017
Цветомир Николов Желязков77/22.03.2017
Ангелина Тодорова Семерджиева78/22.03.2017
Йордан Благоев Димитров79/22.03.2017
Милен Йорданов Димитров80/22.03.2017
Атанас Стоянов Вълков81/22.03.2017
Стоица Димитров Дългърски82/22.03.2017
Величка Илиева Кирова83/22.03.2017
Иван Илиев Иванов84/22.03.2017
Петър Георгиев Неделев85/22.03.2017
Мария Пенчева Добрева86/22.03.2017
Димитър Иванов Василев87/22.03.2017
Динка Георгиева Герова88/22.03.2017
Христо Георгиев Христов89/22.03.2017
Нонка Павлова Сабахова90/22.03.2017
Георги Иванов Гюкев91/22.03.2017
Димитър Христов Лазаров92/22.03.2017
Ненка Парашкевова Бегова93/22.03.2017
Вътка Манолова Атанасова94/22.03.2017
Десислава Иванова Видинска95/22.03.2017
Милчо Димитров Попов96/22.03.2017
Георги Минчев Данчовски97/22.03.2017
Румяна Стоянова Матова98/22.03.2017
Иван Атанасов Николаков99/22.03.2017
Стоян Георгиев Косев100/22.03.2017
Михаела Кирилова Божилова101/22.03.2017
Екатерина Дончева Гълъбова102/22.03.2017
Христос Димитров Шиков103/22.03.2017
Радка Венкова Начева104/22.03.2017
Стоил Тенчев Стоилов105/22.03.2017
Димитрина Георгиева Манолова106/22.03.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения