БСП за БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Салчо Иванов Веселов№1/24.03.2017г.
ИВАН АТАНАСОВ ЖАРОВ№2/24.03.2017г.
АНДРЕАНА КРАСИМИРОВА ОРМАНОВА№3/24.03.2017г.
НАДЕЖДА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА№5/24.03.2017г.
ДОРА ЯНКОВА ЖАРОВА№6/24.03.2017г.
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА№7/24.03.2017г.
ИРИНА БОРИСОВА АПОСТОЛОВА№8/24.03.2017г.
МАРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА№9/24.03.2017г.
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА ЧИРПАНЛИЕВА№10/24.03.2017г.
МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ТРЪНДАФИЛОВА№11/24.03.2017г.
ДИМИТЪР ИЛИЕВ КИРОВ№12/24.03.2017г.
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КИРОВ№13/24.03.2017г.
НАТАЛИЯ ШЕНКОВА СТАЛЕВА№14/24.03.2017г.
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОЛЕВА№15/24.03.2017г.
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА№16/24.03.2017г.
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕЙЧЕВ№17/24.03.2017г.
КРУМ КРАСИМИРОВ ТОДОРОВ№18/24.03.2017г.
НАДЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА№19/24.03.2017г.
ПАВЛИНКА МАНЕВА МЕЧКОВА№20/24.03.2017г.
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЧОНГАРОВА№21/24.03.2017г.
ХРИСТО ГЕРГИНОВ КОМИТОВ№22/24.03.2017г.
ПЕТЪР СТОИЛОВ ДАЧЕВ№23/24.03.2017г.
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОШУЛЕВА№24/24.03.2017г.
ИВАНКА КОЛЕВА НИКОЛОВА№25/24.03.2017г.
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА№26/24.03.2017г.
ВЕНЕТА ДОБРЕВА ЛИКОВА№27/24.03.2017г.
ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА№28/24.03.2017г.
ЕМИЛ ЯСЕНОВ АСЕНОВ№29/24.03.2017г.
ВЛАДИМИРА КРАСИМИРОВА ВОДЕНИЧАРОВА№30/24.03.2017г.
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГРИГОРОВА№31/24.03.2017г.
АТАНАС ДИМИТРОВ БОРНАРОВ№32/24.03.2017г.
ЕЛЕОНОРА ТЕОДОРОВА МИТЕВА№33/24.03.2017г.
МИЛЬО АЛЕКСАНДРОВ ТРЪМБЕВ№34/24.03.2017г.
КАТЯ ДОБРЕВА КОЛЕВА№35/24.03.2017г.
ЯНКО ИВАНОВ КОВЧЕВ№36/24.03.2017г.
БОГОСЛАВА СЛАВОМИРОВА ЛАМБРЕВА№37/24.03.2017г.
СТАНКА НИКОЛОВА КУЗМОВА№38/24.03.2017г.
ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА№39/24.03.2017г.
ИВАНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА№40/24.03.2017г.
АТАНАСКА НИКОЛОВА ТАЧЕВА№41/24.03.2017г.
СТЕФАНИ АНГЕЛОВА ТАЧЕВА№42/24.03.2017г.
ГЕНОВЕВА ДЕЛЧЕВА БРАТАНОВА№43/24.03.2017г.
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА№44/24.03.2017г.
ВАСИЛ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ№45/24.03.2017г.
ЛУСИНЕ ОХАНЕС КОЛЕВА№48/24.03.2017г.
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА№49/24.03.2017г.
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА№50/24.03.2017г.
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ№51/24.03.2017г.
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА№52/24.03.2017г.
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МЛАДЕЖНОВА№53/24.03.2017г.
ЛЮБОМИР СРЕБРОВ МИХАЙЛОВ№54/24.03.2017г.
НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ПЕЕВСКА-ЯНЕВА№55/24.03.2017г.
ЗЛАТКА АНДРЕЕВА КОСТАДИНОВА№56/24.03.2017г.
ДАРИНА ИВАНОВА ПЕТЛОВА№57/24.03.2017г.
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ№58/24.03.2017г.
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПОПОВ№60/24.03.2017г.
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА№61/24.03.2017г.
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА САРАНДАЛИЕВА№62/24.03.2017г.
ЦВЕТКА ИВАНОВА ПОПОВА№63/24.03.2017г.
ЛЮБЕН БОЖКОВ ФИЛИПОВ№64/24.03.2017г.
ИВАНКА БОРИСОВА ИВАНОВА№65/24.03.2017г.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ№66/24.03.2017г.
СИЙКА РАЙЧЕВА ГАДЖЕВА№68/24.03.2017г.
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАЦЕВА№69/24.03.2017г.
МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА№70/24.03.2017г.
ГАЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА-АНГЕЛОВА№71/24.03.2017г.
ЛЮБИНА КОСТАДИНОВА ГЮЛЕВА№72/24.03.2017г.
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ФИДАНЧЕВ№73/24.03.2017г.
РАЙЧО СТЕФАНОВ КАРАДЖОВ№74/24.03.2017г.
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА№75/24.03.2017г.
МАРИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА№76/24.03.2017г.
ВАСИЛ ПЕТРОВ ТЕНЕВ№77/24.03.2017г.
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ№78/24.03.2017г.
БОРИС ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ№79/24.03.2017г.
ВАНЯ МИНЧЕВА ГЕРАКСИЕВА№80/24.03.2017г.
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ПАНАЙОТОВА№81/24.03.2017г.
ГЕОРГИ ЕНЕВ НАЙДЕНОВ№82/24.03.2017г.
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ№83/24.03.2017г.
ЕЛИНА ИВАНОВА ЛАДЖЕВА№84/24.03.2017г.
ЕМИЛ ПЕТРОВ МИЛАНОВ№85/24.03.2017г.
ЖЕЛЯЗКО СТЕФАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ№86/24.03.2017г.
ЗАПРЯН ЙОРДАНОВ ПАУНОВ№87/24.03.2017г.
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ БАСАМАКОВ№88/24.03.2017г.
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДОБРЕВ№89/24.03.2017г.
ИВАНКА ПЕНОВА КАРАСТОЙЧЕВА№90/24.03.2017г.
ИВАНКА ХРИСТЕВА СТОЕВА№91/24.03.2017г.
ЙОРДАН СЛАВЧЕВ РАЙЧЕВ№92/24.03.2017г.
КРАСИМИРА СТОИЛОВА ВАНГЕЛОВА№93/24.03.2017г.
КРУМ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ№94/24.03.2017г.
МАРИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА№95/24.03.2017г.
МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕРАСИМОВА№96/24.03.2017г.
МАРИЯ СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА№98/24.03.2017г.
НИКОЛА ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ№99/24.03.2017г.
ПЕТЯ КИРИЛОВА СИМЕОНОВА№100/24.03.2017г.
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ МЕГЛЕНЧЕВ№101/24.03.2017г.
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЕВСТАТИЕВ№102/24.03.2017г.
СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА№103/24.03.2017г.
СОНЯ ДИМИТРОВА КЪЛВАЧЕВА№104/24.03.2017г.
ИВАН ИВАНОВ СТОЕВ№106/24.03.2017г.
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТОМОВ№108/24.03.2017г.
МИНКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА№109/24.03.2017г.
ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ДРАГАНИН№110/24.03.2017г.
НЕВЕНА ЙОСИФОВА ПРОДАНСКА№111/24.03.2017г.
КАЛИН ТАНЕВ КАЛАПАНКОВ№112/24.03.2017г.
СТОЮ ИВАНОВ БАРЪМСКИ№113/24.03.2017г.
ИВАНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА№114/24.03.2017г.
ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА ГЛЕДАЧЕВА№115/24.03.2017г.
ДЕЛЯНА СТОЙЧЕВА ТАСЕВА№116/24.03.2017г.
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ЗАПРЯНОВА№117/24.03.2017г.
РАНГЕЛ ТОДОРОВ КУНОВ№118/24.03.2017г.
Антоанета Иванова Атанасова№119/24.03.2017г.
Златко Ангелов Гацев№120/24.03.2017г.
Ненка Илиева Божикова№121/24.03.2017г.
Валери Николов Сергиев№122/24.03.2017г.
Иванка Петрова Ганчева№123/24.03.2017г.
Мария Атанасова Петлешкова№124/24.03.2017г.
Атанаска Тодорова Рангелова№125/24.03.2017г.
Кремена Борисова Зайцева№126/24.03.2017г.
Гизда Илиева Лазарова№127/24.03.2017г.
Николай Благоев Ташков№128/24.03.2017г.
Теодора Георгиева Кирякова№129/24.03.2017г.
Мария Димитрова Веселинова№131/24.03.2017г.
Николай Карамфилов Узунов№132/24.03.2017г.
Розалин Асенов Белев№133/24.03.2017г.
Димитър Петров Молдуванов№134/24.03.2017г.
Йорданка Угринова Стайковска№135/24.03.2017г.
Даниела Костадинова Трънкова№136/24.03.2017г.
Екатерина Дойчинова Игнатова№137/24.03.2017г.
Владимир Николов Маринов№138/24.03.2017г.
Иван Костадинов Босев№139/24.03.2017г.
Тодора Стоянова Чобанова№140/24.03.2017г.
Драга Петракова Младенова№141/24.03.2017г.
Катя Иванова Модинкова№142/24.03.2017г.
Зорка Гавраилова Петкова№143/24.03.2017г.
Никола Стоицов Минчев№144/24.03.2017г.
Кадефия Спасова Ненкова№145/24.03.2017г.
Красимира Йорданова Гинова№146/24.03.2017г.
Яшар Димитров Ангелов№147/24.03.2017г.
Кинка Иванова Йотинова№148/24.03.2017г.
Иванка Илиева Шейтанова№149/24.03.2017г.
Радка Илиева Лилова№151/24.03.2017г.
Славка Рангелова Христева№152/24.03.2017г.
Георги Атанасов Билярски№153/24.03.2017г.
Марин Боянов Илиев№154/24.03.2017г.
Стоянка Величкова Зайкова№155/24.03.2017г.
Видка Трифонова Райчева№156/24.03.2017г.
Анита Атанасова Николова№157/24.03.2017г.
Станислав Георгиев Воденичаров№158/24.03.2017г.
Христо Александров Христев№160/24.03.2017г.
Мария Димитрова Георгиева№161/24.03.2017г.
Янко Валериев Хубенов№162/24.03.2017г.
Асен Стоянов Огнянов№163/24.03.2017г.
Николай Тодоров Андонов№164/24.03.2017г.
Таня Колева Чолакова№165/24.03.2017г.
Христина Радославова Аргирова№166/24.03.2017г.
Стоил Атанасов Дачев№167/24.03.2017г.
Иван Василев Запрянов№168/24.03.2017г.
Иван Атанасов Митев№169/24.03.2017г.
Стоянка Атанасова Иванова№170/24.03.2017г.
Спаска Запрянова Костадинова№171/24.03.2017г.
Запрян Петров Запрянов№172/24.03.2017г.
Каля Иванова Видева№173/24.03.2017г.
ВЛАСЮ ГЕОРГИЕВ КАЙМАКАНОВ№174/24.03.2017г.
САШКА АТАНАСОВА МИНЕВА№175/24.03.2017г.
СМЯДА ПЕТРОВА КЪНЕВА№176/24.03.2017г.
ВАНЯ РАНГЕЛОВА ТОДОРЧЕВА№177/24.03.2017г.
МАРИЙКА СЛАВОВА ДОМБОВА№178/24.03.2017г.
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КИРАЧИН№179/24.03.2017г.
ЖЕЧКА АТАНАСОВА ТИЛЕВА№180/24.03.2017г.
КОСТАДИН ЯНКОВ КОСТАДИНОВ№181/24.03.2017г.
ИЛИЯНА ХРИСТОЗОВА ПОПОВА№182/24.03.2017г.
ЕЛЕНА ХРИСТЕВА СТОЯНОВА№183/24.03.2017г.
БАЙРЯМ АХМЕДОВ ХАСАНОВ№184/24.03.2017г.
ТОСКА ВАСИЛЕВА НАЙДЕВА№185/24.03.2017г.
АНГЕЛ ПЕТКОВ ПОПЧЕВ№186/24.03.2017г.
АТАНАСКА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА№187/24.03.2017г.
НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ БОРИЗАНОВ№188/24.03.2017г.
АНГЕЛ СПАСОВ АНГЕЛОВ№189/24.03.2017г.
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ№190/24.03.2017г.
ЖЕНЯ ХРИСТОВА ЖЕКОВА№191/24.03.2017г.
АНТОАНЕТА ХРИСТОЗОВА ГРИВЕКОВА№192/24.03.2017г.
ЛИЛИ ДИМИТРОВА ЖЕКОВА№193/24.03.2017г.
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ№194/24.03.2017г.
ЗЛАТКО ДЕЛКОВ ТАНЕВ№195/24.03.2017г.
ТАНЬО СЛАВОВ ТАНЕВ№196/24.03.2017г.
ДЕШКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА№197/24.03.2017г.
ТЕМЕНУГА КРЪСТЕВА НАЙДЕНОВА№198/24.03.2017г.
ИВАН ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ№200/24.03.2017г.
Кера Иванова Тошева№201/24.03.2017г.
Васко Тодоров Герзилов№202/24.03.2017г.
Маргарита Ваньова Димитрова№203/24.03.2017г.
Георги Василев Гачев№204/24.03.2017г.
Стоян Георгиев Минчев№205/24.03.2017г.
Иван Георгиев Боянов№206/24.03.2017г.
Иванка Петкова Петкова№207/24.03.2017г.
Илина Николова Вутова№208/24.03.2017г.
Павел Михайлов Михайлов№209/24.03.2017г.
Веселина Николова Михайлова№210/24.03.2017г.
Захари Христов Христов№211/24.03.2017г.
Щерю Тянчев Царев№212/24.03.2017г.
Николай Димитров Гарджев№213/24.03.2017г.
Цвятко Георгиев Илчовски№214/24.03.2017г.
Надежда Николова Кадиевска№215/24.03.2017г.
Ана Веселинова Кабзамалова№216/24.03.2017г.
Сашо Любенов Кодинов№217/24.03.2017г.
Йорданка Иванова Бикова№218/24.03.2017г.
Ангел Костадинов Моолов№219/24.03.2017г.
Николай Георгиев Гачев№220/24.03.2017г.
Елена Иванова Кирянова№221/24.03.2017г.
Димитрийка Атанасова Кисьова№222/24.03.2017г.
Марийка Атанасова Мутарова№223/24.03.2017г.
Тинка Стоянова Кузмова№224/24.03.2017г.
Димитър Христов Йорданов№225/24.03.2017г.
Павел Венков Павлов№226/24.03.2017г.
Йорданка Димитрова Павлова№227/24.03.2017г.
Елена Костадинова Христозова№228/24.03.2017г.
Запрян Георгиев Радославов№229/24.03.2017г.
Магда Христозова Тодорова№230/24.03.2017г.
Янко Трендафилов Радев№231/24.03.2017г.
Иван Тодоров Димитров№232/24.03.2017г.
Йордан Георгиев Сивинов№233/24.03.2017г.
Сия Надеждова Сивинова№234/24.03.2017г.
Димитър Василев Вълков№235/24.03.2017г.
Асен Райчев Ангелов№236/24.03.2017г.
Василка Петрова Николова№237/24.03.2017г.
Стефка Димитрова Николова№238/24.03.2017г.
Магдалина Атанасова Събева№239/24.03.2017г.
Атанас Стефанов Бошнаков№240/24.03.2017г.
Тодорка Стойчева Димитров№241/24.03.2017г.
Недялка Георгиева Пеева-Николова№242/24.03.2017г.
Кольо Стоянов Василев№243/24.03.2017г.
Гергана Цецкова Симова№244/24.03.2017г.
Тодор Пенчев Богданов№246/24.03.2017г.
Мано Манов Мановски№247/24.03.2017г.
Милена Маркова Попова№248/24.03.2017г.
Елена Василиев Портева№249/24.03.2017г.
Анулиран№250/24.03.2017г.
ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПАВЛИНОВ№251/24.03.2017г.
ВАСИЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ№252/24.03.2017г.
РАНГЕЛ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ№253/24.03.2017г.
Юлия Ангелова Димитрова№255/24.03.2017г.
Михаил Борисов Андреев№256/24.03.2017г.
Николай Василев Веселов№257/24.03.2017г.
Димитър Стефанов Веселов№258/24.03.2017г.
Маруся Василева Димитрова№259/24.03.2017г.
Васил Ангелов Дафов№260/24.03.2017г.
Георги Николов Илиев№261/24.03.2017г.
Рангел Александров Спасов№262/24.03.2017г.
Иван Николов Пенчев№263/24.03.2017г.
Атанас Калоянов Василев№264/24.03.2017г.
Венера Любенова Башова№265/24.03.2017г.
Катя Атанасова Тишева№266/24.03.2017г.
Тонка Димитрова Мирчева№267/24.03.2017г.
Надка Костадинова Шопова№268/24.03.2017г.
Боно Илиев Бабачев№269/24.03.2017г.
Запрян Койчев Шишков№270/24.03.2017г.
Верка Петрова Мрънкова№271/24.03.2017г.
Величка Кръстева Шилева№272/24.03.2017г.
Таня Илиева Лулкина№273/24.03.2017г.
Митко Иванов Стоянов№274/24.03.2017г.
Тонка Димитрова Челебийска№275/24.03.2017г.
Николинка Найденова Вътева№276/24.03.2017г.
Златка Спасова Бързакова№277/24.03.2017г.
Йорданка Маринова Камарска№278/24.03.2017г.
Кръстю Иванов Кодошев№279/24.03.2017г.
Яна Пенчева Очева№280/24.03.2017г.
Иван Йосифов Яков№281/24.03.2017г.
Иван Бонев Шиков№282/24.03.2017г.
Атанас Иванов Атанасов№283/24.03.2017г.
Недялка Бочева Ботева№284/24.03.2017г.
Илия Иванов Видолов№285/24.03.2017г.
Иван Пенчев Мичев№286/24.03.2017г.
Пенка Стойнова Миткова№287/24.03.2017г.
Рангел Николов Стоилов№288/24.03.2017г.
Димитър Стоянов Чалъков№289/24.03.2017г.
Мария Христова Гайдаджийска№290/24.03.2017г.
Атанас Колев Чомаков№291/24.03.2017г.
Стоян Генчев Тарев№292/24.03.2017г.
Гинка Петрова Авджийска№293/24.03.2017г.
Ана Рангелова Славова№294/24.03.2017г.
Рангел Петров Чераков№278/24.03.2017г.
Величка Иванова Иванова№278/24.03.2017г.
Костадинка Найденова Вичева№278/24.03.2017г.
Василка Христоскова Сивова№278/24.03.2017г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения