ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Манол Георгиев Георгиев№1 от 23.03.2017г.
Теодора Минчева Минчева№4 от 23.03.2017г
Тодор Колев Шишков№5 от 23.03.2017г.
Христина Маринова Начева№7 от 23.03.2017г.
Зюмбюла Димитрова Бояджиева№9 от 23.03.2017г.
Георги Найдев Пандов№10 от 23.03.2017г.
Соня Евгениева Пенева№11 от 23.03.2017г
Вълко Димитров Ханев№12 от 23.03.2017г.
Асен Янков Башев№13 от 23.03.2017г.
Иван Николов Марков№14 от 23.03.2017г
Ангел Димитров Ангелов№15 от 23.03.2017г.
Христина Златева Нанева№16 от 23.03.2017г.

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения