РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Михаил Иванов ТачковНС-1/23.03.2017 г.
Йордан Георгиев НиколовНС-2/23.03.2017 г.
Здравко Костадинов ПанайотовНС-4/23.03.2017 г.
Спас Златков КостадиновНС-6/23.03.2017 г.
Рангел Борисов АнгеловНС-7/23.03.2017 г.
Стоянка Кръстева ВаленцоваНС-8/23.03.2017 г.
Петко Кръстев ВаленцовНС-9/23.03.2017 г.
Пепа Христова КолеваНС-10/23.03.2017 г.
Мария Христова ШоповаНС-11/23.03.2017 г.
Патрик Георгиев МихайловНС-12/23.03.2017 г.
Илия Жорев МерджановНС-13/23.03.2017 г.
Видол Николов БахчеванскиНС-15/23.03.2017 г.
Борислав Евгениев ВасилевНС-16/23.03.2017 г.
Янка Узунова ГеоргиеваНС-17/23.03.2017 г.
Ивелина Димитрова ДечеваНС-18/23.03.2017 г.
Йоанис АхкозидисНС-19/23.03.2017 г.
Зорница Георгиева КолеваНС-20/23.03.2017 г.
Ангел Йорданов ЖелязковНС-21/23.03.2017 г.
Пенка Иванова ДоеваНС-22/23.03.2017 г.
Емил Георгиев БаревНС-23/23.03.2017 г.
Иванка Илиева ПарталскаНС-24/23.03.2017 г.
Иван Паунов КулиновНС-25/23.03.2017 г.
Георги Ангелов ПауновНС-26/23.03.2017 г.
Ангел Георгиев ПауновНС-27/23.03.2017 г.
Никола Димитров БъчваровНС-28/23.03.2017 г.

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения