БСП за БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Гергана Атанасова Топалска№ 299 /24.03.2017
Венета Недялкова Лачева№ 301/ 24.03.2017
Пенка Серафимова Бойкина№ 302/ 24.03.2017
Юлиан Илиев Цигуларов№ 303/ 24.03.2017
Сергей Велков Райков№ 304/ 24.03.2017
Димитър Симеонов Янков№ 305/ 24.03.2017
Атанас Рангелов Чучулски№ 306/ 24.03.2017
Стоилка Атанасова Добрева№ 315/ 24.03.2017
Ганчо Иванов Мутовски№ 316/ 24.03.2017
Енчо Иванов Чалъков№ 317/ 24.03.2017
Мария Божкова Божкова№ 307/ 24.03.2017
Таню Трифонов Вълков№ 308/ 24.03.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения