КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС)

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Николай Спасов Гавазов1/24.03.2017
Светлана Ганчева Ралева2/24.03.2017
Диана Руменова Живкова3/24.03.2017
Андрей Здравков Ненков4/24.03.2017
Иван Борисов Шушаров5/24.03.2017
Александър Николов Цанков6/24.03.2017
Христо Иванов Златанов8/24.03.2017
Васил Костадинов Канев9/24.03.2017
Вера Ангелова Петрова10/24.03.2017
Мария Александрова Сердарева11/24.03.2017
Петър Веренов Кръстев12/24.03.2017
Атанас Иванов Пейчинов13/24.03.2017
Атанас Иванов Пейчинов14/24.03.2017
Мария Атанасова Пейчева15/24.03.2017
Весела Бойкова Коджабашева16/24.03.2017
Киро Димитров Илиев17/24.03.2017
Иван Димитров Кадиев18/24.03.2017
Карамфилка Иванова Кадиева19/24.03.2017
Дамян Борисов Борисов20/24.03.2017
Христо Симов Стоянов21/24.03.2017
Петър Тошев Тахчиев22/25.03.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения