№ 235-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 02.10.2022 година и попълване на ръководните състави в СИК в община Съединение при произвеждане на изборите за Народно събрание

№ 234-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Съединение в изборния ден при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 год.

№ 233-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Първомай, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 232-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община “Първомай“ в изборния ден при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 год.

№ 231-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 9/02.10.2022 год. от Васил Ников Кавеков в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 230-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 229-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. № 8/02.10.2022 год. от Любомир Ангелов Чакъров в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 228-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Брезово в изборния ден при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 год.

№ 227-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Раковски в изборния ден при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 год.

№ 226-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 02.10.2022 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Марица” при произвеждане на изборите за Народно събрание

№ 225-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община “Марица“ в изборния ден при произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 02 октомври 2022 год.

№ 224-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Садово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 223-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Първомай, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 222-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община „Родопи“, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 221-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Карлово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 220-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Лъки, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 219-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 218-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 217-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Перущица, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 216 -НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в община Раковски, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 255-НС / 02.10.2022

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 254-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 253-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения