№ 135-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 134-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община „Родопи“, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 133-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Карлово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 132-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Калояново, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 131-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 130-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и назначаване на поименния състав на ПСИК на територията на община Садово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 129-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и назначаване на поименния състав на ПСИК на територията на община Първомай при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 128-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и назначаване на поименния състав на ПСИК на територията на община Карлово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 127-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на подвижните секционни избирателни комисии и на секционните избирателни комисии по чл.9, ал.6 от ИК на територията на Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 126-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и изготвяне на избирателни списъци.

№ 125-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Първомай, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 124-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Калояново, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 123-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Стамболийски, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 122-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 101-НС/01.09.2022 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 121-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Куклен, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 120-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 119-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Кричим, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 118-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община „Родопи“, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 117-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 116-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Постъпил сигнал от Стоян Богданов, общински ръководител на ПП ГЕРБ с вх. № 1/10.09.2022 год., в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

Календар

Решения

  • № 255-НС / 02.10.2022

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 254-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 253-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения