№ 115-НС / 13.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели и табла за СИК, тираж на методически указания и протокол за приемане на изборните книжа от СИК при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 114-НС / 06.09.2022

ОТНОСНО : Одобряване на образец на бюлетина и на тираж от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 113-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 92-НС от 30.08.2022 г. на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 112-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 111-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община „Марица“, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 110-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Брезово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 109-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 108-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Съединение, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 107-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Сопот, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 106-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Садово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 105-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Родопи, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 104-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Раковски, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 103-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Първомай, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 102-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Перущица, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 101-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Лъки, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 100-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Куклен, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 99-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Кричим, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 98-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Карлово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 97-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Калояново, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 96-НС / 01.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 255-НС / 02.10.2022

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 254-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 253-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения