Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Приемане на ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в РИК 17 - Пловдив област за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Във връзка с организацията на изборния процес и необходимостта от приемането на ОПЕРАТИВЕН ПЛАН на РИК 17 – Пловдив област и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия

Р Е Ш И:

  1. Приема ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за организацията на работата в РИК 17 - Пловдив област и приемането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

Оперативният план е приложение към настоящото решение.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 23:49 часа

Свързани решения:

215-НС/23.03.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения