Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 215-НС
Пловдив Област, 23.03.2017

ОТНОСНО: утвърждаване на план-схема на разположението на РИК 17 Пловдив област и Изчислителния пункт към РИК 17 в палата № 7 на територията на „Международен панаир Пловдив” при упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 и сл. от ИК на 26/27.03.2017 г.

С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване правомощията на РИК 17 Пловдив област по приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали след обявяване края на изборния ден на 26.03.2017 г., и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, от ИК, както и приетия оперативен план на комисията с Решение № 182-НС/22.03.2017г., Районна избирателна комисия  

РЕШИ 

Утвърждава план-схема на разположението на състава и материално-техническото обезпечение на РИК 17 Пловдив област и Изчислителния пункт към РИК при упражняване на правомощията по чл. 287 и сл. от ИК на 26/27.03.2017 г. в палата № 7, ситуирана на територията на „Международен панаир Пловдив”.

План-схемата не се публикува.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Иванка Тодорова Милева

* Публикувано на 23.03.2017 в 19:09 часа

Свързани решения:

182-НС/21.03.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения