Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 185- НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Калояново, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив област е постъпило писмо с вх. № 307/20.03.2017 г. от Георги Георгиев – Кмет на община Калояново, към което са приложени Предложения от упълномощени представители на ПП „АБВ“, ПП „ДПС“, КП „Реформаторски блок“ и КП „ББЦ“, за извършване на промени в съставите на секционни избирателни комисии на територията на община Калояново.Извършена бе проверка чрез Общинска администрация Калояново, след която бяха потвърдени коректните данни - имена и единен граждански номер на предложеното лице.  

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 171200017, с. Долна Махала, освобождава Пенчо Минчев Азов, с ЕГН **********от длъжност член и назначава Илия Петков Вътев, с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. В секция 171200004, с.Дуванлии освобождава Сузана Николаева Ангелова, с ЕГН ********** от длъжност секретар и назначава Мария Боянова Ангелова, с ЕГН ********** на длъжност секретар.
 3. В секция 171200005, с. Житница освобождава Мария Иванова Узунова, с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Йоана Йосифова Начева, с ЕГН  **********на длъжност зам.-председател.
 4. В секция 171200007, с.Дълго поле освобождава Стоянка Георгиева Джанбазова, с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Зеля Асан Билял, с ЕГН **********на длъжност член.
 5. В секция 171200011, с. Дълго поле освобождава Ваня Георгиева Димитрова,с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Радка Гръдева Камбурска, с ЕГН ********** на длъжност член.
 6. В секция 171200012, с. Ръжево освобождава Ганка Гочева Дичева, с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Атанас Ангелов Чонов, с ЕГН ********** на длъжност член.
 7. В секция 171200012, с.Ръжево освобождава Мария Иванова Боргуджийска, с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Златка Атанасова Гатева, с ЕГН ********** на длъжност член.
 8. В секция 171200019, с. Иван Вазово освобождава Доньо Иванов Донев, с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Даниела Иванова Чепи, с ЕГН: ********** на длъжност член.
 9. В секция 171200004,с. Дуванлии освобождава Диана Петрова Бошнакова, с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Славка Павлова Бошнакова, с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 10. В секция 171200019,с. Иван Вазово освобождава Донка Делева Клисурова, с ЕГН ********** от длъжност председател и назначава Цветелина Алексиева Минкова, с ЕГН ********** на длъжност председател.
 11. В секция 171200001, с. Калояново освобождава Гергана Атанасова Топалска, с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Надка Иванова Павлова, с ЕГН ********** на длъжност член.
 12. В секция 171200009, с. Ръжево Конаре освобождава Иво Павлов Павлов, с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Гроздана Христева Велева, с ЕГН ********** на длъжност член.
 13. В секция 171200006,с. Житница освобождава Милена Иванова Станева, с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Стефан Павлов Павлов, с ЕГН **********на длъжност зам.-председател.
 14. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 15. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 16. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:03 часа

Свързани решения:

229- НС/24.03.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения