Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 229- НС
Пловдив Област, 24.03.2017

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение 185-НС/22.03.2017 за промени в състава на СИК в община Калояново

След служебна проверка от страна на РИК 17 бе установена техническа грешка в т.7 на Решение 185-НС/22.03.2017 година. С него са направени замени в съставите на СИК-ове в община Калояново. Направената замяна в секция № 171200012-с.Ръжево, където е освободена Мария Иванова Боргуджийска и на нейно място е назначена Златка Атанасова Гатева,предложена от квотата на ДПС, се отнася за секция 171200013-с.Черноземен, както е направено предложението с вх. № 307/20.03.2017 година.

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т. 4 и  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка на техническа грешка в т.7 на Решение 185-НС/22.03.2017 на РИК 17, където номерът на секцията да се чете „171200013, с.Черноземен“ вместо грешно изписаното „№ 171200012, с.Ръжево“.
 2. Допуска поправка в удостоверението на назначената Златка Атанасова Гатева.  

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:14 часа

Свързани решения:

185- НС/22.03.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения