06.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в избори за народни представители на 26.03.2017г., че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа:

Приложение № 40

Заявление за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 41

Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 42

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 43

Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

 

Забележка: 

С цел недопускане на несъответствия препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт означава, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублирано;
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.
02.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 03.03.2017 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 03.03.2017г. от 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

28.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 28.02.2017 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 28.02.2017г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

25.02.2017

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Начало на предизборната кампания: 24 февруари 2017 г.

Край на предизборната кампания: в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

 

Изисквания към публичните изяви в рамките на кампанията:

Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

Предизборната кампания се води на български език.

Предизборните събрания са публични и се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.

 

Агитация и агитационни материали:

Агитационните материали се поставят на определени със заповед на кмета на съответната община места, а на сгради,  огради и витрини – единствено с разрешение на собственика или управителя на имота.

В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Не се допуска предизборна агитация под всякаква форма в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.

Служителите на всички вероизповедания не могат да извършват предизборна агитация. Извършването на религиозни обреди не е предизборна агитация.

Нарушението на забраните за предизборна агитация представлява административно нарушение и всяко физическо лице-нарушител се санкционира с глобата, определена в чл. 480 от ИК (в зависимост от нарушението глобите варират между 300 и 15 000 лв.)  

 

Забрани:

Забранява се използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Забранено е ползването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация под всякаква форма.

Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии и коалиции в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

 

В правомощията на РИК 17 Пловдив област е да се произнася по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.

 

Районна избирателна комисия 17 Пловдив област пожелава успешна, толерантна, коректна и общественополезна предизборна кампания на всички политически субекти, регистрирали се за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 

25.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 27.02.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 27.02.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

24.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 24.02.2017 Г. ОТ 12:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 24.02.2017г. от 12:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

22.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 23.02.2017 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 23.02.2017г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

20.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 21.02.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 21.02.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

19.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 20.02.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 20.02.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

16.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 17.02.2017 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 17.02.2017 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

 

16.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 16.02.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 16.02.2017 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

14.02.2017

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, които желаят да регистрират кандидатска листа в Седемнадесети изборен район Пловдив област

Във връзка с препоръката в Приложение № 66-НС от изборните книжа предложението за регистрация на кандидатска листа да се представя и на технически носител в Excel формат и  Решение № 4193-НС/02.02.2017 г. на ЦИК, файла за въвеждане на данните може да изтеглите от ТУК.

14.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ 
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS 
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон 
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
13.02.2017

Отговорници по общини

Съгласно Решение № 5 № 5-НС/06.02.2017 на РИК 17 Пловдив област, съобщаваме следното: 

Отговорници по общини на територията на област Пловдив за предстоящите избори  за народни представители на 26 март 2017г. са:

1.1. За общините „Асеновград" и „Лъки":

- Айтен Салим; 

- Ваня Костадинова.

- Людмила Андонова

1.2. За общините „Карлово" и „Сопот":

- Иванка Милева  ;

- Йордан Дамбулев.

1.3. За общините „Кричим", „Перущица" и „Стамболийски":

- Елена Караманова – Захариева;

- Валя Кръстанова

1.4. За общините „Брезово", „Раковски" и „Марица":

- Иван Кърчев;

- Семиха Яшар;

- Антон Карагачлиев

1.5. За общините „Калояново", „Хисаря" и Съединение":

- Елена  Кинаева

- Иван  Кърчев

- Людмила Андонова

1.6. За общините „Родопи" и „Куклен":

- Ангел Господинов

- Стоян Янаджиев

- Дияна Дишлиева

1.7. За общините „Първомай" и „Садово":

- Добромир Кузманов

- Милена Калинова

09.02.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 10.02.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 10.02.2017 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

08.02.2017

ГЛАСУВАНЕ В ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

До 11 март избирателите, които по здравословни причини не могат да гласуват в определената за тях секция, трябва да подадат заявление, че биха желали да упражнят своето право на глас извън изборно помещение.

Заявленията (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на общината, района или кметството, или до кметския наместник, като постоянният или настоящият адрес на желаещия да гласува трябва да бъде на територията на съответното населено място. За да бъдат вписани в специалния избирателен списък, избирателите с трайни увреждания трябва да приложат копие от медицински документ, потвърждаващ невъзможността за напускане на жилището.

За да се организира подвижна избирателна секция в конкретен район, трябва да има подадени най-малко 10 заявления.

Ако има желаещи, но са по-малко от 10 човека, ще бъде организирана подвижна избирателна секция, която да обхване повече административни райони.

08.02.2017

ГЛАСУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Учениците и студентите – редовно обучение, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ за гласуване по настоящ адрес.

Те могат да гласуват в изборите за народни представители на 26.03.2017г в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

 1. ЛИЧНА КАРТА;
 2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година УЧЕНИЧЕСКА, или за съответния семестър – СТУДЕНТСКА книжка;
 3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Декларациите се предоставят на лицата в деня на изборите, на място, в съответната СИК.

08.02.2017

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

За да може да гласува по настоящ адрес, желаещият избирател трябва да подаде заявление по образец в съответната администрация на община/кметство/район. Срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес: до 11.03.2017г.

Заявлението е образец Приложение № 12 от изборните книжа:

08.02.2017

Начален срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдив област за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., e 07 февруари 2017г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 21 февруари 2017 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 21 февруари 2017 г.

08.02.2017

Начален срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети

Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдив област  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., е 07 февруари 2017 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 13 февруари 2017 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 13 февруари 2017 г.

За участие в изборите инициативните комитети внасят 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC: BNBGBGSD

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения