Заседания

Заседание от дата 21.11.2021 от 07:00 часа.

Решения

№ 296-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

№ 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

№ 294-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

№ 293-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисия в намален състав в община Куклен в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.21 г.

№ 292-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Промяна в съставите на ПСИК на територията на Община Родопи при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 291-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисия в намален състав в община РОДОПИ в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.21 г.

№ 290-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Във връзка с отсъствието на член от ръководството на СИК в изборния ден 21.11.2021 г. и попълване на ръководните състави в СИК в община Куклен при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент.

№ 289-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Във връзка с отсъствието на членове от ръководството на СИК в изборния ден 21.11.2021 г. и попълване на ръководните състави в СИК в община Родопи при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент.

№ 288-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решения № 178 ПВР-НС/ 11.11.2021 г., 197 ПВР-НС/ 13.11.2021 г., 226 ПВР-НС/ 14.11.2021 г на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

№ 287-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 21.11.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Кричим” при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 година.

№ 286-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 21.11.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Асеновград” при произвеждане на нови избори за президент и вицепрезидент на 21ноември 2021 година.

№ 285-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община „Асеновград“ в изборния ден при произвеждане на нови избори за президент и вицепрезидент на републиката на Република България на 21 ноември 2021 год.

№ 284-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община КАРЛОВО в изборния ден при произвеждане на изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г.

№ 283-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Брезово в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен за 21 ноември 2021 год.

№ 282-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 21.11.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община Раковски при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент.

№ 281-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Раковски в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен за 21 ноември 2021 год.

№ 280-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община „Марица“ в изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен за 21 ноември 2021 год.

№ 279-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Отсъствие на членове на ръководство на СИК в изборния ден 21.11.2021 година и попълване на ръководните състави в СИК в община „Марица” при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент.

№ 278-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Съединение в изборния ден при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 год.

№ 277-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Работа на секционни избирателни комисии в намален състав в община Хисаря в изборния ден при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката за 21 ноември 2021 год.

№ 276-ПВР/НС / 21.11.2021

ОТНОСНО : Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 172300035 в ИР 17

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения