Заседания

Заседание от дата 24.04.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 66-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Калояново, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 65-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Садово област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 64-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Лъки, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 63-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Първомай, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 62-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Родопи, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 61-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Съединение, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 60-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Хисаря, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 59-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Карлово, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 58-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Сопот, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 57-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Перущица, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 56-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Кричим, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 55-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Марица, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

№ 54-ЕП / 24.04.2019

ОТНОСНО : приемане на Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Календар

Решения

  • № 221-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 220-ЕП / 30.05.2019

    относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

  • № 219-ЕП / 26.05.2019

    относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения